БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
НОВО! НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
Във връзка с включването на HE4 (Human epididymal secretory protein 4) в НРД/ 2022 (СИМП) и изявено желание за участие във външна оценка на този туморен маркер от ръководители на клинични лаборатории, БНСВОК-КДЛ въвежда нова програма "НЕ4". Първата контролна проба ще се изследва през м. септември/октомври, а сертификатите за участие ще бъдат издадени през м. ноември, 2022 г.
Надяваме се за Вашата своевременна заявка за участие. Пожелаваме ползотворно сътрудничество!
2 октомври 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Кръвосъсирване", втора проба.
28 септември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Кръвногазов анализ", втора проба.
27 септември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Качествено хим. изследване на урина", втора проба.
25 септември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Хематология", втора проба.
18 септември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 55 цикъл", пета проба.
5 септември 2023г. - Изпратени са контролните материали за: вторите проби на двукратно провежданите програми, програмите с високо специализирани изследвания и програма "Клинична химия - 56 цикъл".
21 август 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 55 цикъл", четвърта проба.
24 юли 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 55 цикъл", трета проба.
26 юни 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 55 цикъл", втора проба.
22 май 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 55 цикъл", първа проба.
16 май 2023г. - Изпратени са сертификатите за приключилите програми до всички участващи лаборатории.
Лабораториите, които ще изследват «бикарбонат» с ензимен метод, да включат този показател за оценка в проби 3 и 4 на "Клинична химия - 55 цикъл".
Съгласно договорените между Националната здравноосигурителна каса и БЛС специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, показател «липаза» е включена в задължителния пакет с код 1.30. Всички лаборатории, които до сега не са давали резултат за показател «липаза», да я включат за оценка.