БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
27 юни 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 57 цикъл", втора проба.
25 юни 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за всички двукратно провеждани програми, първи проби.
31 май 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 57 цикъл", първа проба.
27 май 2024г. - Изпратени са сертификатите за "Клинична химия - 56 цикъл" и за първите проби на двукратно провежданите програми.
Лабораториите, които ще изследват «бикарбонат» с ензимен метод, да включат този показател за оценка в проби 1, 2, 5 и 6 на "Клинична химия - 57 цикъл".
Съгласно договорените между Националната здравноосигурителна каса и БЛС специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, показател «липаза» е включена в задължителния пакет с код 1.30. Всички лаборатории, които до сега не са давали резултат за показател «липаза», да я включат за оценка.