БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
НОВО! НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
Във връзка с включването на HE4 (Human epididymal secretory protein 4) в НРД/ 2022 (СИМП) и изявено желание за участие във външна оценка на този туморен маркер от ръководители на клинични лаборатории, БНСВОК-КДЛ въвежда нова програма "НЕ4". Първата контролна проба ще се изследва през м. септември/октомври, а сертификатите за участие ще бъдат издадени през м. ноември, 2022 г.
Надяваме се за Вашата своевременна заявка за участие. Пожелаваме ползотворно сътрудничество!
19 февруари 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", четвърта проба.
22 януари 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", трета проба.
18 декември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", втора проба.
25 ноември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", първа проба.
24 ноември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на всички програми с високо специализирани изследвания и всички двукратно двукратно провеждани програми.
Лабораториите, които ще изследват «бикарбонат» с ензимен метод, да включат този показател за оценка в проби 1, 2, 5 и 6 на "Клинична химия - 56 цикъл".
Съгласно договорените между Националната здравноосигурителна каса и БЛС специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, показател «липаза» е включена в задължителния пакет с код 1.30. Всички лаборатории, които до сега не са давали резултат за показател «липаза», да я включат за оценка.