БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
НОВО! НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
Във връзка с включването на HE4 (Human epididymal secretory protein 4) в НРД/ 2022 (СИМП) и изявено желание за участие във външна оценка на този туморен маркер от ръководители на клинични лаборатории, БНСВОК-КДЛ въвежда нова програма "НЕ4". Първата контролна проба ще се изследва през м. септември/октомври, а сертификатите за участие ще бъдат издадени през м. ноември, 2022 г.
Надяваме се за Вашата своевременна заявка за участие. Пожелаваме ползотворно сътрудничество!
31 май 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "D-dimer", първа проба и "Клинична химия - 57 цикъл", първа проба.
27 май 2024г. - Изпратени са сертификатите за "Клинична химия - 56 цикъл" и за първите проби на двукратно провежданите програми.
23 май 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Сърдечни маркери", първа проба.
20 май 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "Гликирани белтъци" и "HbA1c (система Nycocard)", първи проби.
7 май 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "Тиреоидни хормони", "Репродуктивни хормони", "Туморни маркери" и "Ревматоиден фактор и Антистрептолизин О", първи проби.
26 април 2024г. - Изпратени са контролните материали за програми "Сърдечни маркери", "Гликирани белтъци", "Хепатитни маркери" и "Aнтиген на SARS-CoV-2". Резултатите може да въвеждате от 29 април до 13 май 2024г., съгласно публикуваната в сайта календарна схема.
15 април 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "Клинична химия - 56 цикъл", шеста проба и "Имунохимия", 2024г., първа проба.
10 април 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "Специализирана имунохимия" и "Количествено хим. изследване на урина", 2024г., първи проби.
9 април 2024г. - Контролните материали за програми "Сърдечни маркери", "Гликирани белтъци", "Хепатитни маркери" и "Aнтиген на SARS-CoV-2" ще бъдат изпратени допълнително, като датите за анализ ще бъдат съобразени с изпращането на контролните материали.
1 април 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "Кръвосъсирване" и "Кръвно-газов анализ", 2024г., първи проби.
25 март 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програми "Хематология" и "Качествено химично изследване на урина", 2024г., първи проби.
18 март 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", пета проба.
12 март 2024г. - Изпратени са контролните материали за програма "Клинична химия - 57 цикъл" и първите проби на двукратно провежданите програми за 2024год.
19 февруари 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", четвърта проба.
22 януари 2024г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", трета проба.
18 декември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", втора проба.
25 ноември 2023г. - Достъпни са протоколите с оценки на резултатите за програма "Клинична химия - 56 цикъл", първа проба.
Лабораториите, които ще изследват «бикарбонат» с ензимен метод, да включат този показател за оценка в проби 1, 2, 5 и 6 на "Клинична химия - 56 цикъл".
Съгласно договорените между Националната здравноосигурителна каса и БЛС специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, показател «липаза» е включена в задължителния пакет с код 1.30. Всички лаборатории, които до сега не са давали резултат за показател «липаза», да я включат за оценка.